1. Die Naam van GOD se enigste Seun
2. Man wat Jesus uit die dood opgewek het
3. Die aardse vader van Jesus
4. Kort tollenaar
5. Die moeder van Jesus